Політика конфіденційності персональних даних

Політика конфіденційності персональних даних діє відносно всієї інформації, яку офіційні сайт rolidas.com, розташований на доменному імені www.rolidas.com, сайти usa.rolidas-auto.com та europe.rolidas-auto.com розташовані на доменному імені www.rolidas-auto.com, а також сайт rolidas-shipping.com, розташований на доменному імені www.rolidas-shipping.com, можуть отримати про Користувача під час використання сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайтів rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com (далі - Адміністрація сайту)» - працівники, уповноважені на управління сайтом, що діють від імені організації Rolidas Auto, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно, певної або визначеної особи (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання адміністрацією або іншим співробітником, що отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайтів rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайти rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com.
1.1.6. «Cookies» - фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» - унікальна адреса вузла в комп'ютерній мережі, яка побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайтів rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен негайно припинити використання сайтів rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайтів rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com. Сайти не контролюють і не несуть відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях на сайтах rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайтів rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за вимогою Адміністрації сайту при реєстрації на сайті.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв'язку на сайтах rolidas.com, usa.rolidas-auto.com, europe.rolidas-auto.com, rolidas-shipping.com і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):
• IP адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, який відвідує сайти.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайтів.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайтів, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для захисту та запобіганню шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Надання Користувачеві потрібною підтримки при виникненні будь-яких проблем пов'язаних з використанням Сайту.
4.1.7. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайтів.
4.1.8. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
8.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти за адресою rolidas.auto@gmail.com
8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою usa.rolidas-auto.com/policy

Напиши нам в чат
Telegram Viber